220 delené 26 dlhými divíziami

Na vykonanie konverzie použite nasledujúci formulár. Čísla oddeľte čiarkami.

2 dec. Miesta 2 dec. Miesta 3 dec. Miesta 4 dec. Miesta 5 dec. Miesta 6. Dec. Miesta 7. Dec. Miesta 8. Dec. Miesta 9. Dec. Miesta. 11. Dec. Miesta. 12. Dec.

220 vydelené 26 je vzorkami ako 220 ÷ 26220 delené 26 ako zlomok

220/26 ÷ 2
110/13

220/26 v najjednoduchšej forme je = 110/13

220/26 = 86/13do zmiešanej frakcie

220/26 = 8,46153846154 ako desatinné číslo

220/26 = 8,46 na 2 desatinné miesta

220/26 = 8,5 s presnosťou na desatinu

220/26 = 8,46 s presnosťou na stotinu

220/26 = 8,462 na najbližšiu tisícinu

Kalkulačka na zjednodušenie zlomkov alebo Kalkulačka na zníženie zlomkov je online matematický nástroj, ktorý prevádza danú frakciu do jej najjednoduchšej alebo zmenšenej formy. Ľahko to zjednodušuje zlomky a ukazuje krok pre prevod do najjednoduchšej formy

Príklad Zjednodušte 50/100

Povedzme, že chceme zjednodušiť formát 50/100 na jeho zmenšenú podobu. Začneme testovať všetky celé čísla, aby sme zistili, či a ktoré delia 50 a 100, aby sme získali následnú výslednú hodnotu. Výsledná hodnota bude zjednodušený zlomok. takže začíname s 2 a stále kontrolujeme číslo 19.

50/100 ÷ 2 = 25/50; ktoré rozdeľuje, začneme opäť 2
25/50 ÷ 2 = 12,5 / 25, nie celočíselné hodnoty, takže skúste ďalšie najvyššie číslo, 3
25/50 ÷ 3 = 8,333 / 16,67, nie celé číslo, skúste ďalšie najvyššie číslo, 4
25/50 ÷ 4 = 6,25 / 12,5, nie celé číslo, takže skúste ďalšie najvyššie číslo, 5
25/50 ÷ 5 = 5; ktorý rozdeľuje, začneme opäť 2
5/10 ÷ 2 = 2,5 / 5, nie celé číslo, takže skúste ďalšie najvyššie číslo, 3
5/10 ÷ 3 = 1,67 / 3,33, nie celé číslo, skúste ďalšie najvyššie číslo, 4
5/10 ÷ 4 = 1,25 / 2,5, nie celé číslo, skúste ďalšie najvyššie číslo, 5
5/10 ÷ 5 = 1/2
Takže zjednodušené 50/100 je rovnaké ako 1/2

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Choose how many decimal places you want .
  2. Click on convert to simplest form.

Je potrebné zvážiť ďalšie prevody čísel

1 dva 3 4 5 6 7 8 9 10 jedenásť 12 13 14 pätnásť 16 17 18 19 dvadsať dvadsaťjeden 221

2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3. 4 35 36 37 38 39 40 41 42 221