Strmé Matematika

Charles Babbage

Krátky životopis a história Charlesa Babbage, otca počítača.

Jimmy Wales

Krátky životopis Jimmyho Walesa, amerického internetového podnikateľa, ktorý je známy ako spoluzakladateľ a propagátor Wikipédie.

Scott Mueller

Krátky životopis Scotta Muellera, autora kníh o osobných počítačoch a jedného z najdôveryhodnejších autoritatívnych hardvérových hlasov v priemysle.

Marcian Hoff

Krátky životopis Marciana Hoffa, jedného z vynálezcov počítačového mikroprocesora.