Strmé Matematika

A4

Definícia počítačového slovníka, čo znamená A4, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Počítadlo

Definícia počítačového slovníka, čo znamená počitadlo, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Skratka

Definícia počítačového slovníka, čo znamená skratka, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Absolútny odkaz na bunku

Definícia počítačového slovníka, čo znamená ACR alebo absolútny odkaz na bunku, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

AC adaptér

Definícia počítačového slovníka, čo znamená napájací adaptér, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Prístup

Definícia počítačového slovníka, čo znamená prístup, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Príslušenstvo

Definícia počítačového slovníka, čo znamená príslušenstvo, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Blokovanie účtu

Definícia počítačového slovníka, čo znamená výluka účtu vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Skratka

Definícia počítačového slovníka, čo znamená skratka, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Systém kontroly prístupu

Definícia počítačového slovníka, čo znamená systém riadenia prístupu, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Akčné centrum

Definícia počítačového slovníka, čo znamená centrum akcií, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Aktivovať

Definícia toho, čo znamená aktivácia, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov v počítačovom slovníku.

Aktívna bunka

Definícia počítačového slovníka, čo znamená aktívna bunka, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Adaptér

Definícia počítačového slovníka, čo znamená adaptér, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Adresný riadok

Definícia počítačového slovníka, čo znamená panel s adresou, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Pridanie alebo odstránenie programov

Definícia počítačového slovníka, čo znamená pridanie alebo odstránenie programov, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Adresa

Definícia počítačového slovníka, čo znamená adresa, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Správca

Definícia počítačového slovníka, čo znamená správca, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Do tohto

Definícia počítačového slovníka, čo znamená ad hoc, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Adobe After Effects

Definícia počítačového slovníka, čo znamená program Adobe After Effects, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.