Faktory 131

Na vykonanie konverzie použite nasledujúci formulár. Čísla oddeľte čiarkami.

Faktory sú

Faktory 131 = 1, 131

Faktory 131, ktoré spolu tvoria 132 = 1 + 131

Prepočet na faktory 131

Faktory čísla 131 získame tak, že nájdeme čísla, ktoré sa dajú vynásobiť tak, aby sa rovnali cieľovému číslu, ktoré sa prevádza.

To znamená čísla, ktoré môžu rozdeliť 131 bez zvyškov. Prvé číslo, ktoré treba zvážiť, je teda 1 a 131

Získanie faktorov sa robí tak, že sa číslo ponorí s nižšími hodnotami, aby sa našlo to, ktoré po sebe nenechá zvyšok. Faktory sú čísla, ktoré sa delia bez zvyškov.

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Je potrebné zvážiť ďalšie prevody čísel

131 132 133 134 135

133 134 135 136 137

132 133 134 135 136

Faktory sú čísla, ktoré násobíte, aby ste získali ďalšie číslo. Napríklad faktory 25 sú 5 a 5, pretože 5 × 5 = 25. Niektoré čísla majú viac ako jednu faktorizáciu (viac ako jeden spôsob výpočtu). Napríklad 12 možno považovať za 1 × 12, 2 × 6 alebo 3 × 4. Číslo, ktoré je možné zohľadniť iba raz, sa nazýva prime. Prvých niekoľko prvočísel je 2, 3, 5, 7, 11 a 13. Číslo 1 sa nepovažuje za prvočíslo a zvyčajne nie je zahrnuté do faktorizácií, pretože 1 ide do všetkého. (Číslo 1 je v tomto kontexte trochu nudné, takže sa ignoruje.

Mimochodom, existujú niektoré pravidlá deliteľnosti, ktoré vám pomôžu nájsť čísla, na ktoré sa má deliť. Existuje veľa pravidiel deliteľnosti, ale najjednoduchšie sa používajú tieto: Ak je číslo párne, potom je vydeliteľné číslom 2. Ak sa číslice čísla rovnajú číslu deliteľnému 3, potom je samotné číslo deliteľné číslom 3. Ak číslo končí na 0 alebo 5, potom je deliteľné 5.

Samozrejme, ak je číslo deliteľné dvakrát 2, potom je deliteľné 4; ak je to deliteľné 2 a 3, potom je deliteľné 6; a ak je to deliteľné dvakrát 3 (alebo ak je súčet číslic deliteľný 9), potom je deliteľné deviatimi. Ale keďže nachádzate faktorizáciu, nezaujímajú vás tieto pravidlá deliteľnosti, ktoré nie sú prvoradé. Existuje pravidlo deliteľnosti číslom 7, ale je to dosť komplikované, že je pravdepodobne jednoduchšie jednoducho rozdeliť na kalkulačke a zistiť, či to vyjde rovnomerne.

Ak vám dôjde malé množstvo a neurobili ste faktoring, potom skúšajte stále väčšie a väčšie celé čísla (9, 14, 17, 20, 23 atď.), Kým nenájdete číslo, ktoré sa dá rozdeliť bez zvyšku. Napríklad 13 je faktor 52, pretože 13 sa delí presne na 52 (52 ÷ 13 = 4 a nezostáva žiaden zvyšok). Kompletný zoznam faktorov 52 je: 1, 2, 4, 13, 26 a 52 (všetky sa delia presne na 52). Ak sa vaše číslo nedelí, jedinými potenciálnymi deliteľmi sú väčšie čísla. Pretože štvorček vášho čísla je väčší ako číslo.