Strmé Matematika

210 delené 12 dlhými divíziami

Zjednodušte 210 delené 12. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

210 delené 14 dlhými divíziami

Zjednodušte 210 delené 14. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

210 delené 38 dlhými divíziami

Zjednodušte 210 delené 38. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

210 delené 30 dlhými divíziami

Zjednodušte 210 delené 30. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

216 delené 16 dlhými divíziami

Zjednodušte 216 delené 16. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

216 delené 12 dlhými divíziami

Zjednodušte 216 delené 12. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

216 delené 24 dlhými divíziami

Zjednodušte 216 delené 24. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

216 delené 18 dlhými divíziami

Zjednodušte 216 delené 18. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

216 delené 36 dlhými divíziami

Zjednodušte 216 delené 36. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

216 delené 31 dlhými divíziami

Zjednodušte 216 delené 31. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

218 delené 38 dlhými divíziami

Zjednodušte 218 delené 38. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

2200 delené 3 dlhými divíziami

Zjednodušte 2200 delené 3. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

2200 delené 5 dlhými divíziami

Zjednodušte 2200 delené 5. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

220 delené 26 dlhými divíziami

Zjednodušte 220 delené 26. Naučte sa, ako zjednodušiť a previesť zlomky na najjednoduchšiu formu a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

224 delené 12 dlhými divíziami

Zjednodušte 224 vydelené 12. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky na najjednoduchšiu formu a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

224 delené 14 dlhými divíziami

Zjednodušte 224 delené 14. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

224 delené 42 dlhými divíziami

Zjednodušte 224 delené 42. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

226 delené 12 dlhými divíziami

Zjednodušte 226 delené 12. Naučte sa, ako zjednodušiť a previesť zlomky na najjednoduchšiu formu a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

228 delené 24 dlhými divíziami

Zjednodušte 228 delené 24. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

230 delené 10 dlhými dielikmi

Zjednodušte 230 delené 10. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.