Strmé Matematika

2 500 delené 4 dlhými dielmi

Zjednodušte 2500 delené 4. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

2 500 delené 5 dlhými dielmi

Zjednodušte 2500 delené 5. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

2 500 delené 6 dlhými dielmi

Zjednodušte 2500 delené 6. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

250 delené 24 dlhými divíziami

Zjednodušte 250 delené 24. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

252 delené 25 dlhými divíziami

Zjednodušte 252 vydelené 25. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

254 delené 24 dlhými divíziami

Zjednodušte 254 delené 24. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky na najjednoduchšiu formu a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

255 delené 17 dlhými divíziami

Zjednodušte 255 delené 17. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

256 delené 41 dlhým delením

Zjednodušte 256 delené 41. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

259 delené 42 dlhými divíziami

Zjednodušte 259 delené 42. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

2 600 delené 2 dlhými dielmi

Zjednodušte 2600 vydelené 2. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

2600 delené 3 dlhými dielikmi

Zjednodušte 2600 delené 3. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

2600 delené 4 dlhými divíziami

Zjednodušte 2600 delené 4. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

261 delené 12 dlhými divíziami

Zjednodušte 261 delené 12. Naučte sa, ako zjednodušiť a previesť zlomky na najjednoduchšiu formu a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

264 delené 12 dlhými divíziami

Zjednodušte 264 delené 12. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

264 delené 36 dlhými divíziami

Zjednodušte 264 delené 36. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

270 delené 15 dlhými divíziami

Zjednodušte 270 delené 15. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

270 delené 18 dlhými divíziami

Zjednodušte 270 delené 18. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

270 delené 42 dlhými divíziami

Zjednodušte 270 delené 42. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

272 delené 34 dlhými divíziami

Zjednodušte 272 delené 34. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.

274 delené 28 dlhými divíziami

Zjednodušte 274 delené 28. Naučte sa, ako zjednodušiť a prevádzať zlomky do najjednoduchšej formy a tiež na desatinné hodnoty pomocou online kalkulačky a tabuľky pracovných hárkov.