Strmé Matematika

Výpis počítačového hardvéru

Kompletný zoznam hardvéru PC / Macintosh vrátane informácií o podpore, ovládačov a informácií o spoločnosti pre každý produkt

Ako vytvoriť bootovací disk

Pomocník a informácie o bootovacom disku s krokmi na vytvorenie bootovacieho disku pre počítač v rôznych operačných systémoch a otázky a odpovede týkajúce sa bootovacích diskov.

Čistenie počítača a jeho komponentov

Ako čistiť počítač, počítačové komponenty a inú elektroniku. Táto stránka obsahuje tipy a nástroje na čistenie počítača, ktoré sa používajú pri čistení počítača.

Informácie o likvidácii, darovaní a recyklácii počítačov

Počítačové a elektronické zneškodňovanie, dary a recyklácia informácií. Stránka obsahuje kroky na likvidáciu batérií a darovanie počítačového hardvéru.

ESD (elektrostatický výboj)

Pomoc a informácie o elektrostatickom výboji alebo elektrostatickom výboji a informácie o tom, ako chrániť počítač a citlivé elektronické zariadenia pred elektrostatickým výbojom pri manipulácii alebo oprave.

Ako čistiť smartphone

Zoznam metód na čistenie smartfónu od prachu, nečistôt a šmúh.