Minimalizujte všetky otvorené okná pomocou Aero Peek

Aero Peek

Aero Peek je funkcia rozhrania systému Windows, ktorá vám umožňuje „nahliadnuť“ na pracovnú plochu systému Windows a získať jej rýchly prehľad. Aero Peek môžete aktivovať kliknutím ľavým tlačidlom myši na pravý dolný roh obrazovky.

Ak máte naraz otvorených viac okien, môžete ich minimalizovať pomocou Aero Peek ( Zobraziť pracovnú plochu ) na ikonu Oblasť oznámení systému Windows na tvojom hlavný panel . The Zobraziť pracovnú plochu minimalizuje všetky otvorené okná, aby ste mali prístup k svojim súborom desktop .

Ak chcete znova otvoriť všetky predtým minimalizované okná, kliknite na ikonu Zobraziť pracovnú plochu ikona znova a všetky sa znova zobrazia.

Ak chcete zobraziť pracovnú plochu bez toho, aby ste skutočne minimalizovali všetky obrazovky, môžete použiť program Peek. Umiestnite kurzor myši na Zobraziť pracovnú plochu ikona bez kliknutia. Týmto spôsobom môžete svoju pracovnú plochu zobraziť na chvíľu bez toho, aby ste niečo minimalizovali.

Tip

Môžete tiež stlačiť klávesová skratka Kláves Windows + D sa dostanete na plochu Windows. Po dokončení prezerania pracovnej plochy a opätovnom stlačení rovnakých klávesov sa okná obnovia do pôvodného stavu.