Strmé Matematika

N

Definícia počítačového slovníka, čo znamená N, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Natívne rozlíšenie

Definícia počítačového slovníka, čo znamená natívne rozlíšenie, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Navigačná tabla

Definícia počítačového slovníka, čo znamená navigačná tabla, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

NBSP

Definícia počítačového slovníka, čo znamená NBSP (neprerušiteľný priestor), vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Hniezdo

Definícia počítačového slovníka, čo znamená vnorenie, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Netbook

Definícia počítačového slovníka, čo znamená netbook, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Netflix párty

Definícia počítačového slovníka, čo znamená program Netflix Party, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Sieťová maska

Definícia počítačového slovníka, čo znamená sieťová maska ​​vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Sieť

Definícia počítačového slovníka, čo znamená sieť, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Nový riadok

Definícia počítačového slovníka, čo znamená nový riadok, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Sieťová jednotka

Definícia počítačového slovníka, čo znamená sieťová jednotka, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Nextel

Definícia počítačového slovníka, čo znamená Nextel, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Nibble

Definícia počítačového slovníka, čo znamená, že obsah obrusuje, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

NickServ

Definícia počítačového slovníka, čo znamená NickServ, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

NIT

Definícia počítačového slovníka, čo znamená NIC (karta sieťového rozhrania) vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Nintendo DS

Definícia počítačového slovníka, čo znamená Nintendo DS, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Uzol

Definícia počítačového slovníka, čo znamená uzol, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Hluk

Definícia počítačového slovníka, čo znamená šum, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Nevykonateľné vyhlásenie

Definícia počítačového slovníka, čo znamená nevykonateľný príkaz, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Kút

Definícia počítačového slovníka, čo znamená Kút, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.