Čo je možné vymeniť za chodu alebo čo možno odpojiť, keď je počítač zapnutý?

Pripojenie zástrčky k počítaču

Za chodu vymeniteľné zariadenie je hardvér, ktorý je možné bezpečne pripojiť a odpojiť, keď je počítač zapnutý a spustený. V tomto článku sa pozrieme na to, ktoré komponenty v počítači je možné vymeniť za chodu a ako ich môžete používať.

Poznámka

Vždy si prečítajte dokumentáciu k počítaču. Nikdy neodpájajte napájaný komponent, pokiaľ si nie ste istí, že je možné ho vymeniť za chodu.

Čo je možné zapojiť alebo odpojiť, keď je počítač zapnutý?

Poznámka

Aj keď môže byť rozhranie vymeniteľné za chodu, niektoré zariadenia, napríklad diskové jednotky, bude možno treba pred výmenou za chodu vypnúť.

Čo by sa nemalo odpojiť, keď je počítač zapnutý?

Poznámka

Odpojenie zariadenia, ktoré nie je možné vymeniť za chodu, keď je počítač zapnutý, spôsobí, že zariadenie prestane fungovať a môže tiež spôsobiť fyzické poškodenie hardvéru.